Båtvraket Mainau of Gothenburg

Kärt barn har många namn; Mainau-10, Svanö av Videberg-10, Cornelis-08, Mainau-07, Poseidon-83, Tumlaren-74, Marconia-72, Sländan-58

Mainau of Gothenburg  som den gamla fiskebåten från 1950 numera heter har senaste tiden legat vid kaj i Örsholmen i Karlstad, men en natt i mars kapade någon förtöjningarna som höll henne på rätt köl och hon började nu istället sakta sjunka i takt med att isen i älvfåran tinade.

Räddningstjänsten försökte nu lyfta och få henne ur vattnet för att begränsa utsläppet av olja och hindra annan trafik i älven, dock utan resultat då isen blev ett större bekymmer än de räknat med. Räddningsaktionen fick med andra ord läggas på is! Hon satt där hon satt…eller närmare sagt låg där hon låg med olja läckande ut i vattnet.

Karlstad har de senaste åren fått ett antal ofrivilla båtvrak runt sin hals, som ingen vill kännas vid dom och på så sätt blir det ett problem för kommunen och indirekt en kostnad för oss skattebetalare.

Mainau of Gothenburg är verkligen ingen trevlig syn där hon ligger och skändar vår natur och vårt vatten!

Mainau of Gothenburg

Mainau of Gothenburg

Mainau of Gothenburg

Mainau of Gothenburg

Mainau of Gothenburg

Mainau of Gothenburg